Allmän kurs med samhällsinriktning

När du nu har viljan att läsa in ämneskurser på gymnasienivå och skaffa dig grundläggande behörighet för fortsatta studier, så finns vår kurs Samhällsinriktning. Under tiden på Framnäs skapar du din framtid och har samtidigt roligt med många nya vänner.

Om allmän kurs med samhällsinriktning

Allmän kurs för dig som vill skaffa dig behörigheter för högskolestudier eller känner att du behöver förbättra din förmåga att läsa och skriva. Dessutom får du nya vänner, du får vistas i en trivsam miljö och får ha roligt medan du uppfyller din önskan. Genom att studera på Framnäs får du möjlighet till kursintyg om genomgången kurs på folkhögskola, med ett tillhörande studieomdöme som kan användas när du söker till högskola/universitet. Studieomdömet är, sedan 2014, sjugradigt. Studieomdömet utgör en sammanfattning över hur väl du har bedrivit dina studier i de olika ämnen du har läst. Du har via studier hos oss också möjlighet att få intyg om grundläggande samt vissa särskilda behörigheter.

 

Kombinera dina intressen med studier?

Är du intresserad av att studera musik eller konst på halvfart och kombinera det med studier i allmänna ämnen kan du söka till våra kurser Musikinriktning eller Konstinriktning.

 

Kursstart

Kursstart sker vid terminens början i augusti och i januari. Kurslängden är ca 39 veckor inklusive åtta lovdagar och en veckas uppehåll i samband med allmänna skolans sportlov. Din studietakt kan vara 50%, 75% eller 100%.

 

Inträdeskrav

Du ska fylla lägst 18 år det kalenderår som kursen börjar. Dispensmöjligheter finns vid samverkan med din hemkommun. Inga speciella förkunskaper krävs. Tillsammans med dig gör vi en personlig studieplan. Hur länge du studerar på Framnäs beror på dina förkunskaper och din målsättning.

 

KOSTNAD

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift och en läromedelsavgift. Kurserna berättigar till CSN-medel.

 

ANSÖKAN

Lämna in din ansökan så fort som möjligt. Vi gör antagningar kontinuerligt, fr o m maj månad för höstterminen och november månad för vårterminen.

 

Vill du veta mer?

Har du frågor om kursen eller din ansökan? Maila dina funderingar tilll lars.sandberg@framnas.nu.

Välkommen till en härlig tid på Framnäs!

Sök Allmän kurs med samhällsinriktning

Vi gör antagningar kontinuerligt, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.

Ansök nu

"Vi arbetar tillsammans i en takt som anpassas till dina behov för att du ska förbättra självkänslan, kunskaperna och möjligheterna att nå dina mål".

Bild på Lars Sandberg Lars Sandberg, Bitr. rektor & lärare