Studeranderätt

Du kan läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter som kursdeltagare vid Framnäs folkhögskola i vår Studeranderättsliga standard som du hittar via länken nedan.