Studiemotiverande folkhögskolekurs

Är det dags att ge dig själv och studierna en ny chans? Gör det med vår studiemotiverande folkhögskolekurs så kan du lyckas. Kursen är för dig som är arbetslös, inskriven hos arbetsförmedlingen och ännu inte har slutbetyg från gymnasiet.

OM Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

På Framnäs kan du som har fyllt 18 år, som är arbetssökande hos AF och som inte har slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen få chansen att pröva på att studera igen! Kursen Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF, är på 13 veckor och innebär en chans att hitta tillbaka till studier igen, oavsett orsak till varför du inte är klar med gymnasiet ännu. Det är AF som rekryterar. Om du är intresserad, tala med din handläggare där så får du veta mer om vad som gäller just för dig, till exempel ersättningsvillkor och fortsatta chanser till studier efter att SMF-perioden är över.

 

Vill du veta mer?

Har du frågor om kursen eller din ansökan? Maila dina funderingar till lars.sandberg@framnas.nu

Välkommen till en härlig tid på Framnäs!

Sök SMF-kursen idag! Kontakta oss eller din arbetsförmedlare.

Vi gör antagningar kontinuerligt, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.

Ansök nu