Kurskostnader

Här hittar du uppgifter om hur mycket din utbildning kostar.

KOSTNADER läsåret 2023-2024

Priserna gäller heltidsstudier. Reservation för eventuella prisändringar.

 

Allmänna kurser

Gäller gymnasieinriktning, grund, distans + olika tillval

Serviceavgift 3 200 kr/läsår
Serviceavgift, distanskurser utan fysiska träffar 600 kr/läsår
Läromedel och undervisningsmaterial 2 100 kr/läsår
Läromedel och undervisningsmaterial, distans 1 400 kr/läsår

 

Musikkurser

Serviceavgift 3 200 kr/läsår
Läromedel och undervisningsmaterial 1 800 kr/läsår
Studieresor 2 000 kr/läsår
Huvudinstrumenthyra:
– Piano/keyboard, trumset, kontrabas 1500 kr/läsår
– Förstärkare 1000 kr/läsår
– Sångmikrofon 500 kr/läsår

 

Övriga kurser

Gäller Konst, Trädgård, odling och natur (TON), Inredare, m fl

Serviceavgift 3 200 kr/läsår
Serviceavgift, TON 2 400 kr/läsår
Serviceavgift, distanskurser med fysiska träffar 1 200 kr/läsår
Läromedel och undervisningsmaterial, TON 2 400 kr/läsår
Läromedel och undervisningsmaterial, Inredare 1 400 kr/läsår
Läromedel och undervisningsmaterial, Konst åk 1 2 100 kr/läsår
Läromedel och undervisningsmaterial, Konst åk 2 2 500 kr/läsår

 

Beskrivning av kostnaderna & övrig info

Läromedelsavgift: Kurslitteratur, material för gruppuppgifter, visst förbrukningsmaterial och tillgång till viss teknisk utrustning. (Gällande allmän kurs: se även utskick i samband med antagning).

Serviceavgift: Olycksfallsförsäkring, viss kopiering, kaffe/te på förmiddagen och fika på eftermiddagen, friluftsdagar, projektdagar, tidningar och tidskrifter och eventuella studiebesök. Beräknas utifrån studietakten 100 procent, 75 procent eller 50 procent.

Lunchabonnemang: Lunch är obligatoriskt för alla som bor på skolan och räknas in i hyran.
Övriga studerande kan teckna ett förmånligt lunchabonnemang på lunch för de dagar som undervisning pågår.
Kostnaden för lunchabonnemang är 1 680 kr/månad.
Studerande kan också köpa ett 5-kort eller ett 10-kort (valfria luncher) för 450/900 kr eller betala enstaka luncher till gällande dagspris.

Motorvärmare:  Att använda motorvärmare kostar 1 000 kr/läsår, 500 kr/termin eller 250 kr/månad. För laddning av elbil gäller samma priser.
Dagspriser: motorvärmare 30 kr, elbilsladdning 50 kr.
För internatboende gäller särskild prislista.

Boende
Det finns möjlighet till kursboende på skolan, både lägenheter och rum. Du hittar mer info här på vår hemsida under fliken Boende.