Komposition

Skapar du ny eller traditionell konstmusik? Unna dig ett år eller två av att göra det tillsammans med andra kursare och musiker utifrån. I kompositionskursen får du en god teknisk grund och konstnärlig utveckling.

Om komposition

Studierna är högskoleförberedande och ger dig goda möjligheter att studera vidare, eller en grund för ett framtida musikskapande. Målet är att blanda ett grundläggande teoretiskt kunnande såsom formlära, harmonik, instrumentation, arrangering och kontrapunkt, med ett fritt skapande där du kan hitta ditt personliga uttryck och välja de tekniker som passar bäst för dina musikaliska idéer.

En viktig del av kursen är också samarbetet med de andra kurserna. Vissa ämnen läser du tillsammans med Framnäs övriga klassiska kurser, vilket ger dig tillfälle att blanda kompositionsperspektivet med musikerns perspektiv. Likaså får du regelbundet uppgifter att komponera och arrangera för olika ensembler på skolan, liksom möjligheten till att göra egna projekt.

 

ÄMNEN UNDER KURSEN

Kärnan i kursen finns på dina individuella lektioner där du får feedback på ditt eget komponerande och kan rikta in dig på de genrer och stilar som lämpar sig bäst för din egen utveckling. På de gemensamma kompositionsseminarierna studerar vi med siktet inställt på bredd med nedslag i hela musikhistorien och fördjupningar i ämnen som t.ex. elektroakustisk musik, filmmusik, minimalism, klassicism och polytonalitet.

 

Under en tvåårig utbildning kommer du även att läsa:

 • Komposition
 • Repertoarkännedom och formlära
 • Musikhistoria
 • Instrumentation
 • Kontrapunkt
 • Dirigering och ensembleledning
 • Branschkunskap
 • Gehörslära
 • Satslära
 • Diktat
 • Idrott

 

lärare

Martin Schultz – komposition, midi-orkestrering, kursansvar, teori, gehör
Sigurdur Jónsson – musikhistoria, repertoarkännedom, kontrapunkt

 

gästlärare

Merete Ellegaard och Kraja är ett par av de gästlärare vi haft besök av på komposition.

 

ANSÖKAN & antagningsprov

Med din ansökan skall du bifoga minst tre kompositioner som noter i pdf-format. Om möjligt skicka även ljudfiler till komposition@framnas.nu (midi-inspelningar går bra). Under antagningsprovet kommer du få starten på två musikstycken som du skall avsluta i samma stil som den givna starten, samt göra ett teoriprov och diagnostiskt gehörsprov. Under intervjun får du även göra ett diagnostiskt partiturläsningsprov, samt berätta närmare om dina inskickade arbetsprover och dina mål med ditt komponerande.

På grund av den rådande Coronasituationen kommer vi bara att göra proven på distans, vilket i första hand kommer att ske på söndagen den 25:e april 2021. De skriftliga proven kommer då att mailas eller postas till dig, och provinformation och intervju kommer att skötas över videolänk. När du gör ditt kompositionsprov får du använda de instrument eller verktyg som du brukar använda när du komponerar, medan teoriprovet och gehörsprovet sköts helt teoretiskt utan hjälpmedel.

 

datum för antagningsprov:

Söndag 25 april på distans.

 

Vill du veta mer?

Har du frågor om kursen, din ansökan eller skolan? Maila dina funderingar till info@framnas.nu, vi svarar gärna på dina frågor!

 

Välkommen till en härlig tid på Framnäs!

Ansökan till Komposition är nu stängd.

Vi tackar för alla ansökningar!

Läs mer om våra kreativa kurser här

STUDERA PÅ FRAMNÄS