Studieekonomi

När du studerar på folkhögskola har du rätt att söka ersättning för dina studier. Här kan du läsa om vilka studiebidrag och lån som gäller för dig.

Studiehjälp – för dig som är under 20

Fram till och med vårterminen det år du fyller 20 kan du söka bidrag genom studiehjälpen för dina studier på Framnäs folkhögskola. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. Vilka bidrag och hur mycket du kan få beror på din situation och på hur stora behov du har. Studiebidraget behöver du inte söka, det ordnar vi åt dig. Inackorderingstillägg och extra tillägg behöver du däremot söka själv. Handläggningstiden för ansökan om bidrag från studiehjälpen är lång när det är första gången du ansöker. Därför rekommenderar vi dig att skicka in din ansökan till CSN så fort som möjligt efter att du fått ditt antagningsbesked.

Läs mer om studiehjälpen på CSNs hemsida. 

 

 

Studiemedel – För dig som är över 20

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du ansöka om studiemedel för dina studier på Framnäs. Studiemedlet består av ett bidrag som du får och ett lån som du behöver betala tillbaka. Kom ihåg att du behöver ansöka om studiemedlet själv. Handläggningstiden för ansökan om studiemedel är lång när det är första gången du ansöker. Därför rekommenderar vi dig att skicka in din ansökan till CSN så fort som möjligt efter att du fått ditt antagningsbesked.

Läs mer om studiemedel på CSNs hemsida.