Körakademin

Hösten 2019 slog Framnäs körcentrum upp sina dörrar! I och med bildandet av Körcentrum Nord byter vi namn till Framnäs Körakademi. Vi erbjuder kurser och konsertprojekt för både sångare och dirigenter på alla nivåer.

Kördirigering och röstutveckling

I den här kursen får deltagarna möjlighet att utveckla sin dirigeringsteknik, sångteknik samt repertoarkännedom. Kursen spänner över ett läsår och är lämplig för sångare och dirigenter som vill förkovra sig i kördirigering och körsång. Deltagarna bör ha viss erfarenhet av att dirigera eller att sjunga i kör även om innehållet anpassas individuellt efter befintlig nivå.

Läs mer