8 januari, 2018

Urban i tidningen Folkhögskolan

"Att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv. Men också att lära sig förstå att livet aldrig kommer att bli vad det än gång var. Det handlar Framnäs folkhögskolas neurolinje om." - Tidningen Folkhögskolan.