22 oktober, 2019

Ljuvlig ”Magnificat” med John Rutter

Söndagens konserter drog fullt hus!

I Stora salen vid Studio Acusticum samlades körsångare, orkestermusiker och entusiastiska åhörare för att ta del av John Rutters "Magnificat".

Framnäs folkhögskola vill tacka samtliga inblandade för ett gott samarbete och en fantastisk helg!

Nedan hittar du ett reportage om konserterna i Pite-tidningen:

Läs mer

Foto: Håkan Johansson