Vårdbiträdesutbildning för personer med svenska som andraspråk

I samarbete med vuxenutbildningen i Piteå håller Framnäs folkhögskola en vårdbiträdesutbildning för dig som har svenska som andraspråk. Vårdkurserna som ingår kombineras med kurser i svenska och samhällskunskap. Efter vårdbiträdesutbildningen kan man med fördel kombinera arbete med studier till undersköterska.

Om vårdbiträdesutbildningen

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som har kunskaper i svenska språket motsvarande årskurs 9 och ger möjlighet till att arbeta inom sjukvård, hemtjänst, äldreomsorg eller inom handikappomsorgen.

Kursen är en allmän kurs som berättigar till studiemedel.

 

ämnen under kursen:

 • Hälsopedagogik
 • Etik och människans livsvillkor
 • Medicin 1
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Specialpedagogik 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Praktik (APL)
 • Svenska som andraspråk
 • Yrkessvenska
 • Samhällskunskap 1

 

kurslängd

1 år

 

kursstart

14 september 2020

 

 

Vad roligt att du är intresserad av våra kurser!

Ansökan till kursen är stängd

Vi tackar för alla ansökningar!

Läs mer om våra kurser här