Undersköterskeutbildning

I samarbete med vuxenutbildningen i Piteå startar Framnäs folkhögskola undersköterskeutbildning för dig som vill arbeta som undersköterska inom vård och omsorg.

Utbildningen syftar till att ge den studerande:

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.
 • förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

 

Ämnen/delkurser

 • Hälsopedagogik
 • Medicin 1
 • Etik och människans livsvillkor
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Specialpedagogik 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2
 • Valfria kurser från programfördjupningen inom vård- och omsorgsprogrammet (ej engelska eller matematik)
 • Svenska 1 SVESVE01 100
 • Svenska som andraspråk 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Vård och omsorg specialisering

 

Behörighet

För att bli behörig till högskolestudier eller studier inom Yrkeshögskolan finns det möjlighet att inom vuxenutbildningen komplettera med ytterligare kurser som leder till yrkesexamen omfattande 2 400 gymnasiepoäng varav 100 poäng är ett godkänt gymnasiearbete. Yrkesexamen behöver då inkludera kurser som ger grundläggande behörighet som till exempel svenska, engelska och matematik. Goda kunskaper i svenska krävs. Övriga språkkunskaper är en fördel.

 

Vad roligt att du är intresserad av våra kurser!

Ansökan till kursen idag!

Till ansökan