Polisförberedande kurs 5 veckor

I den här kursen förbereder du dig för de tuffa proven att komma in på Polishögskolan. I samarbete med Polisregion Nord ger vi dig möjlighet att fokusera på de svåraste momenten i antagningstesterna. Satsa fem veckor för att nå ditt mål!

Förbereds fysiskt och psykiskt

Det ställs höga krav både fysiskt och psykiskt för att komma in på Polishögskolan. Syftet med den polisförberedande kursen vid Framnäs folkhögskola är att du som kursdeltagare ska öka chanserna att klara antagningstesterna.

Vi fokuserar mycket på din fysiska status. Vi tränar dig inför logiktestet och din ordförståelse och förbereder dig så att psykologsamtalet inte ska bli ett hinder. Det sker genom gruppövningar men också ett personligt samtal. En del poliskunskap som till exempel kriminologi och juridiska frågor ingår i kursen.

Du har också möjlighet att skaffa det simintyg som krävs för att bli antagen för att göra testet till polisutbildningen.

Kursen görs i samarbete med polisen. Du får träffa personal från polisen som ger dig en inblick i vad testerna till utbildningen innebär. Vi gör studiebesök på Piteås polisstation och besöker polisutbildningen vid Umeå universitet.

 

Inträdeskrav

Du ska fylla lägst 18 år det kalenderår som utbildningen börjar. För att antas till vår polisförberedande kurs måste du vara svensk medborgare och du ska inte ha någon belastning i straffregistret. Vi ser gärna att du har en grundläggande behörighet för eftergymnasiala studier, men det är samtidigt inget absolut krav för att antas på kursen.

 

Kurstid

Under vårterminen 2023 ger vi samma kursinnehåll vid tre olika tillfällen. Du ansöker till den period som passar dig bäst:

  • 16 januari – 17 februari
  • 13 mars – 21 april (En veckas uppehåll för påsklov ingår i denna tidsperiod.)
  • 1 maj – 2 juni

 

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift och en läromedelsavgift på 900 kronor. Kurserna berättigar till CSN-medel.
Behöver du boende under kurstiden kan vi erbjuda korridorboende, med lunchabonnemang under skoldagarna. Boende och lunch kostar 5200 kronor under hela kurstiden.

 

Ansökan & antagning

Sök senast 23 december, via vår hemsida. Du väljer vilken av kursstarterna som passar dig bäst.

Kommer du på att du ska söka till de senare kurstillfällena under vårterminens gång vill vi ha din ansökan senast 3 mars eller 21 april. Det viktiga är att vi får in din ansökan i tid.

 

Vill du veta mer?

Har du frågor om kursen eller din ansökan? Maila dina funderingar till lars.sandberg@framnas.nu

Öka dina chanser att komma in på polishögskolan!

Sök Polisförberedande kurs idag!

Ansök senast 23 december

Till ansökan