Neuropedagogisk kurs

Du som möter människor med förvärvad hjärnskada får i den här kursen nyttig fortbildning. Här lär du dig mer om allt från hjärnskador till bemötande, att vara anhöriga och neuropedagogik.

Om NEUROPEDAGOGISK KURS

Det här är en kurs för dig som i ditt arbete eller i din vardag möter personer med förvärvad hjärnskada. Den ges som en distanskurs under en termin med fem gemensamma träffar på folkhögskolan. Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om vad en förvärvad hjärnskada är, vilka konsekvenser hjärnskadan kan medföra samt ge ökade kunskaper i neuropedagogik för vuxna.

 

Kursinnehåll

  • Vad är en förvärvad hjärnskada,
  • Grundläggande hjärnkunskap /neuropsykologi,
  • Vad är neuropedagogik,
  • Förhållningssätt och bemötande,
  • Att vara anhörig,
  • Naturen som källa till hälsa.

 

KOSTNAD

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift och en läromedelsavgift. I kostnaden ingår även kaffe och lunch vid de obligatoriska träffarna på skolan. Totalt 1500 kr.

 

Ansökan & Kontakt

Ansökan görs via mail till eva.lundberg@framnas.nu eller via telefon 0911-23 1 1 25. Du kan även maila eller ringa om du har funderingar kring ansökan eller kursen.

 

Välkommen till en härlig tid på Framnäs!

Sök Neuropedagogisk kurs idag!

Vi gör antagningar kontinuerligt, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.

Fler kontaktvägar

"Med ökad kunskap blir du mer trygg i din arbetsroll."

Bild på Eva Lundberg Eva Lundberg, Kursansvarig för Neurokurser