Etableringskurs för nyanlända

Du som nyanländ kan genom Arbetsförmedlingen få möjlighet att gå vår Etableringskurs. I kursen lär du dig svenska och tar dig närmre möjligheten att få ett jobb eller studera vidare.

Om Etableringskurs för nyanlända

Etableringskursen bygger på ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Dess övergripande syfte är svenskundervisning samt samhälls- och yrkesorienterande insatser, där den deltagande under sex månaders utbildning ska öka sina möjligheter att fortsätta studera eller få ett arbete. Kursen bedrivs på heltid och vänder sig till nyanlända inom etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen ansvarar för rekryteringen av deltagare till kursen och personer med kort utbildningsbakgrund ska prioriteras. Etableringskursen bedrivs på svenska och fokus ligger på den muntliga kommunikationen. Deltagarna närmar sig det svenska språket genom olika aktiviteter och uttryckssätt. Studierna är anpassade efter individens förutsättningar och behov.

 

ämnen UNDER kursen

Kursen innehåller samhällsorienterande inslag utifrån deltagarnära exempel i vardag och samhälle rörande exempelvis boende, skola, arbetsliv, ekonomi, hälsa och mat etc. Vi diskuterar och jämför det svenska samhället med de samhällen deltagarna kommer ifrån.

De yrkesorienterande insatserna syftar till att varje deltagare ska få ökade kunskaper om den svenska arbetsmarknaden. Genom kartläggning av deltagarens tidigare utbildning, intressen och arbetslivserfarenhet är syftet att ge ökade möjligheter till praktik och så småningom arbete i Sverige.

 

Ansökan

Låter Etableringskurs på folkhögskola intressant? Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen!

 

Vill du veta mer?

Har du frågor om kursen eller ansökan? Maila dina funderingar till lars.sandberg@framnas.nu

Är du intresserad av Etableringskursen?

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen

De svarar gärna på frågor och hjälper dig med din ansökan

Arbetsförmedlingen i Piteå

"Varmt välkommen till oss på Etableringskursen!"

Bild på Emma Björkman Kursansvarig Emma Björkman

Hitta till oss!

Kontakt