Arbetsliv Kultur Hälsa

AKH (arbetsliv, kultur och hälsa) baskurs är för dig som idag står långt från arbetsmarknad eller studier. Vi hjälps åt att ta dig mot arbete och studier, utvecklas och våga tänka framtid.

OM ARbetsliv kultur hälsa (AKH)

Kursen riktar sig till dig som är långtidsarbetslös eller har något funktionshinder och behöver en ny grund att närma dig arbetsmarknaden eller studier.

Vi erbjuder dig en baskurs med tre dagars studier innehållande ämnen som till exempel livskunskap, natur och hälsa, data, konst/musik, samhällsorientering samt två dagars arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL är förlagd till olika arbetsplatser med handledare tillgängliga.

Vår arbetsmetod bygger på neuropedagogik för vuxna och utgår från dina förutsättningar och behov. Vi jobbar även utifrån ett holistiskt perspektiv och fokuserar på dina framsteg och resurser.

Kursen sträcker sig över två terminer med start den 9:e september.

 

KOSTNAD

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift och en läromedelsavgift. Vid boende på skolans internat tillkommer kostnad för kost och logi.

 

ANSÖKAN

Du kan söka via dina handläggare på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Ansökan kan även göras via länken nedan. Antagning för läsår 2019-20 sker v. 35. Ring oss på 0911-23 11 25 om du har funderingar kring ansökan eller önskar mer information om kursen.

Vad roligt att du är intresserad av våra kurser!

Ansökningsperioden för läsår 2019-2020 år öppen för ansökningar

Sök nu till hösten 2019!

Sök nu!

"Alla har blivit involverade och man har fått lära sig mycket om och av varandra."

Bild på Elin Markström Elin Markström