Polisförberedande inriktning

I samarbete med Polisregion Nord ger vi dig som vill satsa på polisyrket chans att förbereda dig för antagningsprocessen på bästa sätt. Med rätt teori och praktik ökar dina chanser att komma in på Polishögskolan.

OM Polisförberedande inriktning

Hösten 2018 startade vi en ny utbildning på allmän kurs, med inriktning mot polisyrket. På kursen läser man bland annat grundkurser i teoretiska ämnen som berör samhällsfrågor, juridik och kriminologi, ledarskap och konflikthantering, språk och kommunikation samt etik. Även vissa särskilt behörighetsgivande ämnen kan studeras. Teorin blandas med mer praktiska delar som till exempel fys- och simträning och första hjälpen/HLR.

Kursen ges i samarbete med polisregion Nord. En stor vikt läggs vid studiebesök hos polisens olika verksamhetsgrenar och på föreläsningar av yrkesverksamma poliser. Kursen är också meriterande för andra yrken inom till exempel bevakningsbranschen och kriminalvården.

 

Inträdeskrav

Du ska fylla lägst 18 år det kalenderår som kursen börjar. För att börja på denna kurs ska dina betyg göra att du är behörig att söka in på Polishögskolan. Sin behörighet kan man undersöka genom att gå in på https://polisen.se och sedan läsa mer där. OBS! Gäller betygsbehörigheten.

 

KOSTNAD

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift och en läromedelsavgift. Kurserna berättigar till CSN-medel.

 

Ansökan & antagning

Vi vill ha din ansökan senast 17 maj. När ansökningstiden är slut, kommer skolan att kalla en del av de sökande på en personlig intervju. Denna intervju är vägledande för den slutliga antagningsprocessen.

 

Vill du veta mer?

Har du frågor om kursen eller din ansökan? Maila dina funderingar till lars.sandberg@framnas.nu

Vad roligt att du är intresserad av våra kurser!

Ansökningsperioden för läsår 2019-2020 nu öppen för ansökningar

Du kan redan nu söka till hösten 2019

Sök nu!