Polisförberedande utbildning

I samarbete med Polisregion Nord ger vi dig som vill satsa på polisyrket chans att förbereda dig för antagningsprocessen på bästa sätt. Med rätt teori och praktik ökar dina chanser att komma in på Polishögskolan.

Polisförberedande utbildning

På utbildningen läser man bland annat grundkurser i teoretiska ämnen som berör samhällsfrågor, juridik och kriminologi, ledarskap och konflikthantering, språk och kommunikation samt etik. Teorin blandas med mer praktiska delar som till exempel fys- och simträning och första hjälpen/HLR.

Utbildningen ges i samarbete med polisregion Nord. En stor vikt läggs vid studiebesök hos polisens olika verksamhetsgrenar och på föreläsningar av yrkesverksamma poliser. Utbildningen är också meriterande för andra yrken inom till exempel bevakningsbranschen och kriminalvården.

 

Inträdeskrav

Du ska fylla lägst 18 år det kalenderår som utbildningen börjar. För att antas till polisförberedande utbildning måste du vara svensk medborgare, inte ha någon belastning i straffregistret samt ha en grundläggande behörighet för eftergymnasiala studier. Du behöver även ha betyg som gör dig behörig att söka in till Polishögskolan. Läs mer på polisen.se om vad vilka ämnesbehörigheter som krävs för intag.

(Om du inte har den fullständiga ämnesbehörigheten kan i vissa fall komplettering ske på Framnäs. Ring Lars Sandberg 0911-23 11 03 om du vill veta mer om hur detta kan ske.)

 

Kurstid

Utbildningen är två terminer lång.

 

KOSTNAD

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift och en läromedelsavgift. Kurserna berättigar till CSN-medel.

 

Ansökan & antagning

Sök senast 31 maj via vår hemsida. När ansökningstiden är slut, kommer skolan att kalla en del av de sökande på en personlig intervju. Denna intervju är vägledande för den slutliga antagningsprocessen.

 

Vill du veta mer?

Har du frågor om kursen eller din ansökan? Maila dina funderingar till lars.sandberg@framnas.nu

Välkommen till en härlig tid på Framnäs!

Sök till Polisförberedande utbildning idag!

Ansök senast 31 maj

Till ansökan

Emma Mårtensson

"Att läsa polisförberedande utbildningen gav mig en större trygghet för att klara av antagningen till polishögskolan. Utbildningen gav mig verktygen som jag behövde för att kunna träna på de olika momenten som ingår i testerna för att jag skulle vara bra förberedd då dagen för de olika testerna kom. Jag upplevde att jag var mer förberedd och säker vid antagningsprocessen än personer som inte gått utbildningen var."