Allmän kurs med grön inriktning åk 2

För dig som vill fortsätta utbilda dig inom trädgård och odling och kanske så småningom söka vidare till högre utbildning - det här är kursen för dig!

GRÖN INRIKTNING ÅRSKURS 2

Kursen riktar sig till dig som redan har en del kunskaper om växter och kanske också har en egen trädgård. Du kanske funderar på att arbeta med trädgård eller odling professionellt, eller vill söka vidare till högre utbildningar. Eller så vill du helt enkelt bara bygga på dina tidigare kunskaper, som sådana.

Du har kunskap om trädgård och odling genom arbetslivserfarenhet, eller så via andra utbildningar och/eller erfarenheter, som kan sägas motsvara Allmän kurs med grön inriktning steg 1. Om du har yrkeserfarenhet är den minst sex månader lång, motsvarande en säsong med arbete inom trädgård och/eller skötsel av utemiljö. Undervisningen bedrivs på tisdagar och torsdagar.(Enstaka undantag kan förekomma!)

 

Förvaltning och skötsel av växter i utemiljöer

Under kursen kommer du att lära dig praktiskt hur du sköter om en befintlig, redan uppvuxen trädgård på skolan med omgivning och lära dig vad som är viktigt att tänka på under olika delar av året mer på djupet.

I den här delen av kursen går vi igenom olika moment vid plantering av växter, t.ex. jordförbättring, skötsel och uppföljning av en plantering. Vi studerar trädvård och beskärning, ympning samt förökning av vedartade växter. Ämnet omfattar även att få blick för övriga detaljer, som exempelvis att planera, plantera och placera utekrukor vid entréer.

 

Nyanläggning i praktiken

Vi planerar, ritar, planterar och sköter en ny rabatt/odling.

 

Trädgårdsredskap och maskiner

I ämnet kommer vi att få kännedom och möjligheten att praktiskt hantera olika verktyg som vi kan komma i kontakt med och som används inom trädgårdsarbete, från trimmer till motorsåg och minigrävare.

 

Odling

I ämnet odling ingår studiebesök för att få en inblick i hur kommersiell odling går till. Vi kommer även att prata om olika typer av odling, i jord, substrat och i hydrokultur. Ett ytterligare moment är Fruktträd och bär – för hobbyodlaren och storskaligt.

 

Växtkunskap steg 2

I ämnet växtkunskap ingår att kunna identifiera, beskriva och namnge ett större antal vedartade växter, perenner och annueller både med vetenskapliga och yrkesmässiga termer samt populärnamn på svenska. Vi kommer också att fördjupa oss i frågor om härdighet, ståndort och proveniens. I kursen behandlas kvalitetsmärkning och sortiment vid handel av växter samt vilka lagar och andra bestämmelser såsom växtpass som gäller inom EU. Lär dig mer om specialiserade planteringar som kan förekomma på botaniska trädgårdar eller hos mer entusiastiska odlare, exempelvis hur du anlägger och sköter om ett stenparti eller hur en våtbädd fungerar och vad som går att odla där. Du kommer lära dig hur du sår perenner och tar sticklingar.

Vi kommer att mer ingående gå in på växtval med fokus på miljö och funktion utifrån växternas förutsättningar till exempel som rumsbildare, vindskydd och utifrån deras estetiska egenskaper. I planeringen ingår att göra kostnadsberäkningar för olika växtkompositioner. I kursen ingår inventering av växter i trädgård och parkmiljöer.

 

Naturkunskap steg 2

En del av kursen handlar om att vistas i naturen och att lära sig om förädling av de råvaror man odlar eller samlar i naturen. Här får du samtidigt en orientering och ökad kännedom om ekosystem och om naturens djur, fåglar och växter. Under kursen kommer du också att få möjligheten att färdas i naturen och prova på att laga mat utomhus.

 

Välkommen till en härlig tid på Framnäs!

Sök till Grön inriktning idag!

Ansök senast 17 december

Till ansökan