Allmän kurs med grön inriktning åk 2

Du som vill fortsätta utbilda dig inom trädgård och odling och så småningom söka vidare till högre utbildning: det här är kursen för dig!

Grön inriktning årskurs 2

Kursen riktar sig till dig som redan har kunskap om trädgård och odling genom arbetslivserfarenhet eller via andra utbildningar och/eller erfarenheter. Dina kunskaper bör minst motsvara Allmän kurs med grön inriktning årskurs 1.

Du kanske funderar på att arbeta med trädgård eller odling professionellt, eller vill söka vidare till högre utbildningar. Eller så har du en egen trädgård och vill bygga på dina tidigare kunskaper.

För att få ut mesta möjliga av kursen vill vi att du ska ha yrkeserfarenhet som är minst sex månader lång, motsvarande en säsong med arbete inom trädgård och/eller skötsel av utemiljö.
Undervisningen bedrivs på tisdagar och torsdagar. (Enstaka undantag kan förekomma.)

 

Förvaltning och skötsel av växter i utemiljöer

Under kursen kommer du praktiskt att lära dig hur du sköter om en befintlig, redan uppvuxen trädgård på skolan med omgivning, och lära dig vad som är viktigt att tänka på under olika delar av året mer på djupet.

I den här delen av kursen går vi igenom olika moment vid plantering av växter, till exempel jordförbättring, skötsel och uppföljning av en plantering. Vi studerar trädvård och beskärning, ympning och förökning av vedartade växter.
Ämnet går också ut på att få en blick för övriga estetiska detaljer: exempelvis att planera, plantera och placera utekrukor vid entréer.

 

Nyanläggning i praktiken

Vi planerar, ritar, planterar och sköter en ny rabatt/odling.

 

Trädgårdsredskap och maskiner

I det här ämnet får du hantera olika verktyg som brukar användas inom trädgårdsarbete. Från trimmer till motorsåg och minigrävare.

 

Odling

I ämnet odling ingår studiebesök för att få inblickar i hur kommersiell odling går till. Vi kommer att prata om olika typer av odling: i jord, i substrat och i hydrokultur.
Ett ytterligare moment är fruktträd och bär – för hobbyodlaren och storskaligt.

 

Växtkunskap steg 2

I ämnet växtkunskap ingår att kunna identifiera, beskriva och namnge ett större antal vedartade växter, perenner och annueller, både med vetenskapliga och yrkesmässiga termer och populärnamn på svenska. Vi kommer att fördjupa oss i frågor om härdighet, ståndort och proveniens.
I kursen behandlas kvalitetsmärkning och sortiment vid handel av växter och vilka lagar och andra bestämmelser som gäller inom EU, till exempel växtpass.
Du lär dig mer om specialiserade planteringar som kan finnas på botaniska trädgårdar eller hos mycket entusiastiska odlare. Det kan handla om hur du anlägger och sköter om ett stenparti, eller hur en våtbädd fungerar och vad som går att odla där. Du kommer lära dig hur du sår perenner och tar sticklingar.

Vi fördjupar oss på växtval med fokus på miljö och funktion utifrån växternas förutsättningar. Till exempel som rumsbildare, vindskydd och deras estetiska egenskaper. Du får träna på att göra kostnadsberäkningar för olika växtkompositioner. I kursen ingår också inventering av växter i trädgård och parkmiljöer.

 

Naturkunskap steg 2

En del av kursen handlar om att vistas i naturen och att lära sig hur man kan förädla de råvaror man odlar eller samlar där. Här får du samtidigt en orientering och ökad kännedom om ekosystem och om naturens djur, fåglar och växter. Under kursen kommer du också att få möjligheten att färdas i naturen och prova på att laga mat utomhus.

Välkommen till en härlig tid på Framnäs!

Ansökan till Grön inriktning är stängd

Vi tackar för alla ansökningar!

Läs mer om våra kurser