Allmän kurs med grön inriktning åk 1

Är du intresserad av växter, trädgård, odling eller det som växer vilt i vår natur och vill få mer kunskap, kan det här vara utbildningen du söker.

Grön inriktning årskurs 1

Oavsett om du är intresserad av att få mer kunskaper om vad som går att odla på en balkong, i en hemmaträdgård eller om produktion av ätbara grödor i större skala, kommer vi att ge dig en introduktion och möjligheten att följa odlingsåret från sådd till skörd.

Utbildningen sker i växthusmiljö, utomhus i anlagda trädgårdar och ute i naturen. Den innehåller både teori, praktiska moment och studiebesök. Vi träffas på måndagar och onsdagar. (Enstaka undantag kan förekomma.)

 

Växtfysiologi

I ämnet växtfysiologi går vi igenom växternas förutsättning för liv. Till exempel fotosyntes, andning, vattenupptagning och vattentransport. Andra moment är ljusets betydelse för växten, växternas byggnad och utvecklingsfaser, deras viloperioder, behov av vatten och näring. Dessutom pratar vi om olika gödselmedel, innehåll och hur de fungerar, vanliga växtsjukdomar och skadedjur på trädgårdsväxter och symptom och motåtgärder.

 

Växtkunskap steg 1

I ämnet växtkunskap ingår att känna igen, beskriva och namnge ett antal växter som vi stöter på i en anlagd trädgård, i parker och i naturen. Både med vetenskapliga och yrkesmässiga termer och populärnamn på svenska.

Ämnet handlar om vad det är som växer i vår omgivning och hur vi sköter om det. Du får lära dig skillnaden mellan vedartade växter, örtartade växter, ett- och fleråriga växter och så vidare. Vad odlar vi för att äta och hur går det till i mindre och större skala? Hur kan vi tänka vid val av växter i olika situationer? Växternas livscykel och viloperiod behandlas. Vi kommer också att gå igenom vilka redskap som behövs för att göra det så enkelt som möjligt sköta om en odling.

 

Jorden

Vad är det våra växter egentligen behöver för att trivas och frodas? Du lär dig skillnaden mellan ekologisk odling och odling i kemiskt berikade jordar. Vi pratar om växelbruk och vad det betyder att tänka hållbart.

 

Trädgårdskunskap och trädgårdshistoria

I ämnet trädgårdskunskap går vi igenom olika stilar på trädgårdar och hur de kan ge inspiration i vår egen planering av en trädgård. Kunskaperna i ämnet ger verktyg och vokabulär för att se på parker, trädgårdar och andra planteringar på ett nytt sätt.

 

Planera trädgårdar

Hur kan jag tänka för att planera fina sommarplanteringar i krukor, på mindre och större ytor? Behöver jag tänka olika för att plantera för skönhet eller skörd?

I kursen arbetar vi praktiskt med att följa växter från sådd till skörd. Genom praktiska övningar lär vi oss att plantera i krukor, pallkragar och rabatter. Vi pratar om hur struktur och detaljer har betydelse.

I planeringen av en trädgård ingår kunskap om “timing”, det vill säga, att bli medveten om vad trädgården behöver under olika tider på året. Du får också träna på att rita och utforma olika idéer och miljöer skalenligt.

 

Skötsel

Hur sköter jag om växterna från frö till färdig planta? Hur fungerar det att sätta frön inne i växthuset respektive på friland? Ämnet skötsel innehåller också trädvård och beskärning.

 

Naturkunskap steg 1

En del av utbildningen sker ute i naturen. Där lär du dig att känna igen växter och vilka vi kan använda som råvaror under olika delar av säsongen. Här ingår också kännedom om allemansrätten och kunskaper om hur man på ett tryggt sätt vistas i skog och mark.

Välkommen till en härlig tid på Framnäs!

Ansökan till Grön inriktning är stängd

Vi tackar för alla ansökningar!

Läs mer om våra kurser