Allmän kurs med grön inriktning åk 1

Är du intresserad av växter, trädgård, odling eller vad som växer i vår lokala natur och vill få mer kunskap om dessa saker, kan detta vara utbildningen du söker!

Grön inriktning årskurs 1

Oavsett om du är intresserad av att få mer kunskaper om vad som går att odla på en balkong, i en hemmaträdgård eller om produktion av ätbara grödor i större skala, kommer vi att ge dig en introduktion och möjligheten att följa odlingsåret från sådd till skörd.

Utbildningen sker i växthusmiljö, utomhus i anlagda trädgårdar och ute i naturen. Undervisningen omfattar både teori och praktiska moment. Vi kommer också att göra studiebesök under kursen. Undervisningen bedrivs på måndagar och onsdagar.(Enstaka undantag kan förekomma!)

 

Växtfysiologi

I ämnet växtfysiologi går vi igenom växternas förutsättning för liv, exempelvis fotosyntes, andning, vattenupptagning och vattentransport. Andra moment är ljusets betydelse för växten; växternas byggnad och utvecklingsfaser; viloperioder; behov av vatten och näring; olika gödselmedel, innehåll och verka; vanliga växtsjukdomar och skadedjur på trädgårdsväxter samt symptom och motåtgärder.

 

Växtkunskap steg 1

I ämnet ingår att känna igen, identifiera, beskriva och namnge ett antal växter som vi stöter på i en anlagd trädgård, i parker samt i naturen, både med vetenskapliga och yrkesmässiga termer samt populärnamn på svenska. Ämnet växtkunskap handlar om vad det är som växer i vår omgivning och hur vi sköter om det. Lär dig skillnaden mellan vedartade växter, örtartade växter, ett- och fleråriga växter. Vad odlar vi för att äta och hur går det till i mindre och större skala? Hur kan vi tänka vid val av växter i olika situationer? Växternas livscykel och viloperiod behandlas. Vi kommer också att gå igenom vilka redskap som behövs för att göra det så enkelt som möjligt sköta om en odling.

 

Jorden

Vad är det våra växter egentligen behöver för att trivas och frodas? Vi lär oss skillnaden mellan ekologisk odling och odling i kemiskt berikade jordar. Vi lär oss om växelbruk och vad det betyder att tänka hållbart.

 

Trädgårdskunskap och trädgårdshistoria

I ämnet trädgårdskunskap går vi igenom om olika stilar av trädgårdar och hur dessa stilar kan ge oss inspiration i vår egen planering av en trädgård. Samtidigt ger kunskaper om ämnet verktyg och vokabulär för att uppskatta parker, trädgårdar och andra planteringar på ett nytt sätt.

 

Planera trädgårdar

Hur kan jag tänka för att planera fina sommarplanteringar i krukor, på mindre och större ytor? Behöver jag tänka olika för att plantera för skönhet eller skörd? I kursen arbetar vi praktiskt med att följa växter från sådd till skörd. Genom praktiska övningar lär vi oss att plantera i kruka, pallkrage och rabatter där samtidigt frågor om struktur och detaljer kommer att tas upp. I planeringen av en trädgård ingår kunskap om “timing”, att bli medveten om när jag tänka på vad under kalenderåret. Du får även träna på att skalenligt rita och utforma olika idéer och miljöer.

 

Skötsel

Hur sköter jag om växterna från frö till färdig planta? Hur fungerar det att sätta frön inne i växthuset respektive på friland? Trädvård och beskärning.

 

Naturkunskap steg 1

En del av utbildningen sker ute i naturen där vi lär oss känna igen växter och vad vi kan använda som råvaror under olika delar av säsongen. Här ingår också kännedom om allemansrätten och kunskaper om hur man på ett tryggt sätt vistas i skog och mark.

Välkommen till en härlig tid på Framnäs!

Sök till Grön inriktning idag!

Ansök senast 17 december

Till ansökan