Prova neurolinjen

 

Om du funderar på att gå neurolinjen finns nu chansen att gå kursen “Prova neurolinjen”. Under två skolveckor får du i lugn och ro träffa oss i personalen samt träffa de kursdeltagare som redan går på neurolinjen. Du får en bra bild av hur det är att läsa på folkhögskola samt, om du kommer långväga, att prova bo på neurolinjens internatboende. På skolan finns handledare både i undervisningen och i boendet.

 

Målet med Prova neurolinjen:

  • du deltar i neurolinjens ordinarie verksamhet för att se vilka möjligheter som finns för dig i din nya livssituation efter din skada/sjukdom
  • du får träffa andra med liknande erfarenheter som kan ge dig information om hur det är att vara kursdeltagare vid neurolinjen
  • du får råd om studiefinansiering
  • vi som arbetar på kursen får en möjlighet att se om kursen och dess innehåll passar dig

 

Kostnad och finansiering:

Kostnad för kost och logi samt resekostnad bör täckas av bidrag från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Skolan hjälper dig med ansökan.

 

Ansökan

För att ansöka till Prova neurolinjen tar du kontakt med oss genom att ringa 0911/231125, 23 11 00 vx eller maila till eva.lundberg@framnas.nu