NeurolinjenNeurolinjen sträcker sig 1-3 år (minst 20 timmar per vecka) och bedrivs i liten grupp. Ämnena är bl.a. hjärnkunskap, svenska, engelska, matematik, IKT (data och kommunikation), konst, musik, natur, hälsa och ADL.

 

Första året är ett basår då du återtar struktur och vardagsrutiner och får en chans till nystart.

 

Andra året tillägnar du dig en stadig plattform, varifrån du ges en möjlighet att bredda och utveckla dina kunskaper.

 

Tredje året innebär en nyorientering med möjlighet till mer individuell inriktning samt praktik. Du jobbar även med ”ditt liv efter Framnäs” som används vid överfasning till din hemkommun.

 

Vi vill helst att du går hela kursen på tre år för att nå optimal personlig utveckling och för att du ska bli så självständig som möjligt.

 

Vid Neurolinjen arbetar vi lite extra med natur och hälsa. Det innebär bland annat att vi vistas utomhus och/eller i anslutning till vår lilla bagarstuga. Aktiviteterna anpassas efter årstidernas växlingar. Det kan vara trädgårdsarbete, målning, snickeri, pyssel och hantverk, en promenad eller helt enkelt att sitta vid en eld, vila i solen, vara själv eller tillsammans med andra. Du deltar efter egen förmåga.

 

Vi har lång erfarenhet av neuropedagogiskt arbete. Till linjen finns lärare, handledare och arbetsterapeut knutna. När du börjar Neurolinjen får du två handledare som kontaktpersoner. Dom fungerar som koordinatorer mellan Framnäs, dina närstående och ditt nätverk.

 

Vi arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv vilket betyder att vi ser till helheten och tar hänsyn både till dig som person och annat i ditt liv. 

 

Läs-, skriv- och talsvårigheter är inget hinder för att söka. 

 

För dig som önskar finns möjlighet att bo på skolan.