Finns fortfarande några platser kvar!

 

Från i höst startar vi i samarbete med Polisregion Nord en Polisförberedande utbildning.
På utbildningen läser man bland annat grundkurser i teoretiska ämnen som berör samhällsfrågor, juridik och kriminologi, ledarskap och konflikthantering, språk och kommunikation samt etik. Även vissa särskilt behörighetsgivande ämnen kan studeras. Teorin blandas med mer praktiska delar som till exempel fys- och simträning och första hjälpen/HLR.

 

Utbildningen ges i samarbete med polisregion Nord. En stor vikt läggs vid studiebesök hos polisens olika verksamhetsgrenar och på föreläsningar av yrkesverksamma poliser.

Utbildningen är också meriterande för andra yrken inom till exempel bevakningsbranschen och kriminalvården.

  

Inträdeskrav

Du ska fylla lägst 18 år det kalenderår som kursen börjar. För att börja på denna kurs ska dina betyg göra att du är behörig att söka in på Polishögskolan. Sin behörighet kan man undersöka genom att gå in på https://polisen.se och sedan läsa mer där. OBS! Gäller betygsbehörigheten.

 

Ansökan och antagning

Vi har förlängt ansökningstiden något. Men antalet platser är inte obegränsat så skynda dig att skicka in din ansökan!
Ansökan gör du på nedanstående länk. När du klickar på den får du logga in på ditt Schoolsoftkonto. Har du inget skapar du ett enkelt via länken.

När ansökningstiden är slut, kommer skolan att kalla en del av de sökande på en personlig intervju. Denna intervju är vägledande för den slutliga antagningsprocessen.

 

Ansökan gör du här!