Arbetsliv - Kultur - Hälsa

Arbetare

AKH (arbetsliv - kultur - hälsa) baskurs för dig som står långt från arbetsmarknad och studier. Vi jobbar tillsammans för att du ska komma vidare i din personliga utveckling, våga tänka framtid, arbete och lärande.


Om utbildningen

 

Kursen riktar sig till dig som är långtidsarbetslös eller har något funktionshinder och behöver en ny grund att närma dig arbetsmarknaden eller studier.

 

Vi erbjuder dej en baskurs med tre dagars studier innehållande ämnen som  livskunskap, natur och hälsa, data, konst/musik, samhällsorientering mm samt två dagars arbetsplatsförlagt lärande (APL).  APL är förlagd till olika arbetsplatser med handledare tillgängliga. 

 

Vår arbetsmetod bygger på neuropedagogik för vuxna och utgår från dina förutsättningar och behov. Vi jobbar även utifrån ett holistiskt perspektiv och fokuserar på dina framsteg och resurser.

 

Kursen sträcker sig över 2 terminer med start den 10 september. 

Antagning sker v. 34

 

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift och en läromedelsavgift. Vid boende på skolans internat tillkommer kostnad för kost och logi.

 

Ansökan

Du kan söka via dina handläggare på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, eller online.
Du kan även ringa oss för mer information, telefonnummer: 0911-231125. 

> Länk till onlineansökan

 

“Alla har blivit involverade och man har fått lära sig mycket om och av varandra”  

Elin fd kursdeltagare

 

Vill du veta mer:

Det går bra att ringa eller mejla. Vi berättar gärna mer om vad kursen innebär och innehåller.

Växel: 0911-23 11 00 

Helena Karlsson: 070 950 84 46,  helena.karlsson@framnas.nu

 

 

ESF

Detta är ett projekt som delfinansieras av Europeiska Socialfonden