Allmän kurs för dig som

  • vill skaffa dig behörigheter för högskolestudier
  • känner att du behöver förbättra din förmåga att läsa och skriva
  • är intresserad av konst
  • vill utmana och utveckla dina kreativa intressen i kombination med kärnämnen/gymnasiegemensamma ämnen
  • vill inspireras till personlig utveckling

 

Stämmer detta in på dig är det troligt att du hittar rätt utbildning inom våra allmänna kurser.

Dessutom får du nya vänner, du får vistas i en trivsam miljö och får ha roligt medan du uppfyller din önskan.

 

Genom att studera på Framnäs får du möjlighet till kursintyg om genomgången kurs på folkhögskola, med ett tillhörande studieomdöme som kan användas när du söker till högskola/universitet. Studieomdömet är, sedan 2014, sjugradigt. Studieomdömet utgör en sammanfattning över hur väl du har bedrivit dina studier i de olika ämnen du har läst. Du har via studier hos oss också möjlighet att få intyg om grundläggande samt vissa särskilda behörigheter. 

 
-Vi arbetar tillsammans i en takt som anpassas till dina behov för att du ska förbättra självkänslan, kunskaperna och möjligheterna att nå dina mål.

Välkommen att studera på Framnäs Folkhögskola!

Lars Sandberg
Bitr. rektor

 

Kursstart

Kursstart sker vid terminens början i augusti och i januari.
Kurslängden är ca 39 veckor inklusive åtta lovdagar och en veckas uppehåll i samband med allmänna skolans sportlov.
Din studietakt kan vara 50%, 75% eller 100%.
 

Inträdeskrav

Du ska fylla lägst 18 år det kalenderår som kursen börjar. Dispensmöjligheter finns vid samverkan
med din hemkommun. Förkunskapskrav hittar du under respektive kursbeskrivning, eller i samband med ansökan. Tillsammans med dig gör vi en personlig
studieplan. Hur länge du studerar på Framnäs beror på dina förkunskaper och din målsättning.
 

Antagning

Lämna in din ansökan så fort som möjligt. Vi gör antagningar kontinuerligt, fr o m maj månad för höstterminen och november månad för vårterminen.
Du kan genom studier på Allmän kurs uppnå behörigheter (grundläggande och särskild behörighet) för att kunna söka till högskola och universitet.

 

Finansiering

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift och en läromedelsavgift. 

Kurserna berättigar till CSN-medel.
 

Ansökningshandlingar

ONLINE-ANSÖKAN SAMHÄLLSINRIKTNING HT 2018

ONLINE-ANSÖKAN KONSTINRIKTNING HT 2018

Online-ansökan Polisförberedande utbildning ht 2018

Online-ansökan Baskurs för nyanlända

Allmänna kursens prospekt

Ansökningshandlingar

Kurskostnader

Är du intresserad av att studera musik på halvfart och kombinera det med studier i allmänna ämnen kan du söka till vår utbildning "Musik på halvfart". Information och ansökan.