Om Framnäs folkhögskola

Framnäs folkhögskola startades 1952 av arbetarrörelsen i Norrbotten och drivs i nära samverkan med Piteå kommun.
Framnäs vill i första hand ge människor verktyg att utvecklas både på det personliga planet och när det gäller studier. I verksamheten märks dessutom den starka inriktningen mot musik samt en ökande kursverksamhet inom den neuropedagogiska sektorn.

 

Framnäs är också en uppskattad samarbetspartner när det gäller korta kurser och konferenser.

 

Skolan ligger i Öjebyn, strax utanför Piteå. Piteå är en expansiv kustkommun i södra Norrbotten som
är känd inte minst för satsningar på turism och kultur.

 

Bo-Framnäs folkhögskola vill ge människor en 

möjlighet att utvecklas utifrån de individuella 

förutsättningar som finns.

     Bo Olofsson
     Rektor