2018-01-22

Till hösten startar vi en ny inriktning på allmän kurs med inriktning mot polisyrket. 

Utbildningen ges i samarbete med polisregion Nord. En stor vikt läggs vid studiebesök hos polisens olika verksamhetsgrenar och på föreläsningar av yrkesverksamma poliser. Utbildningen är också meriterande för andra yrken inom till exempel bevakningsbranschen och kriminalvården.

Läs mer på denna länk