2018-03-06

I höst startar vi en Baskurs för nyanlända, som riktar sig till dig som har kommit till Sverige från ett annat land och som har hunnit läsa in SFI A, B, C och D. När du är klar med Baskursen, är du sedan behörig att söka in på vår Allmänna kurs med samhällsinriktning.

 

Klicka här för att läsa mer!